Рефинансиране

Рефинансиране

За да подобри обстоятелствата и да намали разходите по настоящите активни заеми в сравнение с пазарния сценарий, нашите експерти ще договорят по-добри условия с банката кредитор за рефинансиране или ще се борят за по-добър вариант, като прехвърлят експозицията към друга банка кредитор, с която работят.

Кредиторната финансова институция ще извърши задълбочен анализ и оценка на обезпечения имот.

По този начин, Вие няма да губите своето време, енергия или пари. FF Consult ще го направим вместо вас, за да извършим задълбочена консултация, прецизна оценка на офертите и активно ще Ви подкрепяме по време на процеса.

Рефинансирането е достъпно за всички кредитни продукти на пазара. Изискване на банките е да обслужвате редовно наличните действащи кредити.

Рефинансиране е процес на получаване на нов заем от съществуваща или нова банка кредитор. Новият заем погасява частично или изцяло съществуващия заем. Клиентите използват услугата за рефинансиране по различни причини, включително оптимизиране на разходите, получаване на по-ниски лихвени проценти, получаване на по-нисък ГПР, намаляване на периода на заема, желание за по-изгодни условия, дългосрочна доходност и осигуряване на повече средства за текущи изисквания.

За Вашето чувство за сигурност при рефинансиране ще Ви предоставим минимум 5 оферти, като обясним условията на разбираем за Вас език. Ще изчислим офертите и ще Ви предоставим експертен съвет, който да Ви помогне да вземете възможно най-информирано решение.

Защо да изберете нас?

  • Напълно лицензиран кредитен посредник, който си партнира с водещите банки!
  • Нашите услуги ви гарантират, че ще получите максимално добра оферта, според вашия клиентски профил!
  • Напълно безплатна услуга, която не ви обвързва с покупка или други действия.
  • Ние можем да ви насочим в най-подходящата банка за вашия случай, както и да договаряме вашите ценови (лихвени) условия!
Рефинансиране - изберете FF Consult за по-добри условия с банката кредитор и прехвърляне експозицията към друга банка кредитор. - София - FF Consult кредитен консултант
.