Получи оферта

Получи най-добрите условия, сега!

Услугата е напълно безплатна и не Ви ангажира или обвързва с покупка или други действия!

Попълнете краткия въпросник, за да получите максимално точно съдействие от наша страна.

Попълни въпросника

*Подадената от Вас информация се обработва от тесен кръг служители и се предоставя само на банки с цел съставяне на оферти.

Кредитен калкулатор

Каква е процедурата на кредитно консултиране в FF Consult?

Разбираме и опознаваме Вашите нужди и желания

Разкажете ни за себе си в бърз и лесен за попълване въпросник, за да можем да разберем Вашите нужди за ипотека или друг вид финансиране.

Намираме най-добрата сделка на кредитния пазар.

Според Вашия кредитен профил ние анализираме пазара за кредитни продукти във водещите финансови институции и ги поставяме в конкурентна среда за Вас.

Договаряме за най-изгодните условия

Приемаме предложения от банковите институции, осъществяваме комуникация и участваме в преговори с партньори, за да получим най-изгодните и преференциални условия за Вас.

Предоставяме индивидуални оферти и професионален съвет от нас

Кредитните консултанти Ви помагат да имате избор между конкурентни оферти за Вас, които Ви помагат да получите най-добрата сделка. FF Consult предоставя безпристрастни и експертни съвети, за да вземете най-добрите и информирани решения.

Ангажираме се всички необходими документи

Получавате пълно съдействие при събирането и уреждането на цялата документация, необходима за кандидатстване за ипотека или друг вид финансиране.

Вземате сигурен и информиран избор

Вие ни се доверявате, а ние организираме и обработваме всички необходими документи за Вашия кредит, въз основа на Вашите нужди и условия (потребности), като присъстваме през целия процес до Вас и оставаме до края на кредитната транзакция.

Съдействаме и оставаме на Ваше разположение за бъдещо обслужване

.